Formulár odstúpenia od zmluvy

V prípade, že chcete uplatniť svoje právo podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, môžete odstúpiť od zmluvy použitím vzorového formulára, ktorý nájdete na linku nižšie.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy