Obezita a nadváha

Ako sú definované z lekárskeho hľadiska?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sú nadváha a obezita definované nadmerným ukladaním telesného tuku, ktoré môže spôsobiť rôzne závažné zdravotné komplikácie. Podľa štatistických údajov patrí nadváha a obezita na 5. miesto  rizikových faktorov predčasného úmrtia.  Každý rok umrie 2,8 milióna dospelých ľudí v dôsledku zdravotných komplikácii nadváhy a obezity.  Nadváha a obezita sú jedným z hlavných rizikových faktorov ochorení ako cukrovka, ischemická choroba srdca a niektoré druhy rakoviny. Alarmujúci je štatistický údaj, že od roku 1980 sa počet obéznych ľudí takmer zdvojnásobil. Dobrá správa je, že obezita patrí medzi rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť.

 

Aký je medzi nimi rozdiel?

Zatiaľ čo negatívne zdravotné dôsledky obezity sú všeobecne akceptované v lekárskej komunite, o zdravotných dopadoch nadváhy sa stále diskutuje. Všeobecne sa uznáva, že nadváha spôsobuje podobné zdravotné komplikácie ako obezita avšak v menšom rozsahu. Okrem zdravotných komplikácií je však nadváha a obezita problémom najmä z psychologického a estetického hľadiska. Z uvedeného je zrejmé, že úspešné zvládnutie obezity a nadváhy má nespochybniteľné zdravotné, psychologické a estetické benefity, ktoré Vám zaručia zdravší, lepší a šťastnejší život.

 

Ako zistím či mám obezitu alebo nadváhu?

Najčastejšou pomôckou, ktorá sa nachádza takmer v každej domácnosti je váha. Meranie hmotnosti je však iba orientačným a často veľmi nepresným ukazovateľom nadváhy či obezity, pretože okrem tukového tkaniva sa na telesnej hmotnosti podieľa najmä svalová a kostná hmota, pričom pri diagnostikovaní nadváhy a obezity je kľúčové percento telesného tuku a jeho podiel na celkovej telesnej hmotnosti.

Najpoužívanejším nástrojom v diagnostike obezity a nadváhy je BMI (Body Mass Index). Jeho hodnota zodpovedá pomeru výšky v metroch na druhú (m2) a hmotnosti v kilogramoch (kg). Človek s nadváhou má BMI viac ako 25. Obezita je definovaná BMI vyšším ako 30. Meranie BMI predstavuje presnejšiu metódu ako meranie hmotnosti, ale taktiež má svoje obmedzenia. Určenie BMI iba orientačne odráža percento telesného tuku. Najväčšie nepresnosti spôsobuje tehotenstvo a veľký objem svalovej hmoty (kulturisti). BMI je však relatívne presný ukazovateľ množstva telesného tuku u bežnej populácie.

Pri diagnostike nadváhy a obezity má veľký význam meranie obvodu pása. Okrem samotného obvodu sa používa jeho pomer k šírke bokov WHR (Waist Hip Ratio), ktorý odráža distribúciu tukového tkaniva. Na základe tohto indexu sa určuje, či má pacient androidný (mužský) alebo gynoidný (ženský) typ obezity. Androidný typ predstavuje oveľa väčšie zdravotné riziko. Pomerne presné je aj stanovenie pomeru obvodu pása k telesnej výške (WHtR).

Na priame meranie percenta telesného tuku sa používajú rôzne metódy od najjednoduchšieho a najlacnejšieho merania hrúbky kožných rias kaliperom, až po sofistikované metódy akými sú Hydrodenzitometria, Duálna RTG absorbcimetria, CT, NMR, pletyzmografia, či bioelektrická impedancia.

Najdôležitejším faktom je, že nadváha a obezita sú definované zvýšeným množstvom tukového tkaniva, a preto našou prvotnou snahou pri boji s obezitou a nadváhou nie je znižovanie hmotnosti, ale zníženie percenta telesného tuku.  

 

Aké metódy sú dostupné na liečbu nadváhy a obezity?

Nadváha a obezita sú z estetického hľadiska vnímané ako rušivý element ľudského zovňajšku, ktorého sa väčšina ľudí usiluje zbaviť čo najrýchlejšie a podľa možností čo najľahšie. To využívajú obchodníci, ktorí ponúkajú obrovské množstvo rôznych piluliek, práškov, vibračných opaskov, ktoré majú spoločného menovateľa: všetky údajne chudnú za Vás, nevyžadujú žiadnu zmenu v stravovacích návykoch a dokážu to za ohromne krátky čas. Bohužiaľ, veľa ľudí sa uchyľuje práve k takýmto neovereným a vedecky absolútne nepodloženým nezmyslom, ktoré sú väčšinou úplne neúčinné, niekedy až zdraviu škodlivé.

Naša proteínová diéta však vychádza iba z overených faktov a nikomu nesľubuje chudnutie, ktoré nie je v možnostiach ľudského organizmu.

Bielkovinová diéta PROTISSIMO je založená na vedecky overených princípoch. Nesľubuje zázračné chudnutie niekoľkých desiatok kilogramov v priebehu pár týždňov, ale postupné, cielené a bezpečné chudnutie bez jojo efektu.

 

Prečo proteínová diéta PROTISSIMO®?

Proteínová diéta patrí medzi najefektívnejšie metódy na redukciu percenta telesného tuku s dlhodobým účinkom a bez opätovného naberania kilogramov po ukončení diéty v prípade dodržania pokynov. Je to metóda, s ktorou máme bohaté skúsenosti, množstvo spokojných klientov a jej účinok je potvrdený klinickými štúdiami.

 

Výsledky vedeckých štúdií

Na tomto mieste si môžete overiť, že bielkovinová diéta je skutočne podporená výsledkami vedeckých štúdií a nie je to iba marketingový ťah, s ktorým ste sa pri propagácií iných prípravkov na chudnutie určite stretli. Nasledovné štúdie porovnávajú účinok hyperproteínovej ketogénnej diéty, s inými dietetickými prístupmi. Výsledky hovoria jasne v prospech proteínovej diéty.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17971178

http://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2810%2900120-4/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15148063

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-5491.2005.01760.x/abstract;jsessionid=F2FCA81A7A0BD31D425BCDD7291C4D9E.d03t01?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+2+July+from+10-12+BST+for+monthly+maintenance

http://www.nutritionandmetabolism.com/content/5/1/36

 

Užitočné linky

Obezita na wikipédii

Máte problém s nadváhou? Chudnite s nami pod odborným dohľadom!

Formular akcia konzultacia

Objednať konzultáciu

Polia označené * sú povinné!